Onze clubleden zijn via de Vlaamse Zwemfederatie verzekerd tegen zwemsportongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid. Hiervoor heeft de Vlaamse Zwemfederatie met de verzekeringsmaatschappij N.V.Arena verzekeringspolissen afgesloten:

  • Lichamelijke ongevallen (polisnummer 1.102.170A)
  • Burgerlijke aansprakelijkheid (polisnummer 1.102.171A)

Deze verzekeringen gelden dus enkel voor die hoofdsportactiviteiten die rechtstreeks verband houden met onze zwemsport en die georganiseerd worden door de Vlaamse Zwemfederatie en/of haar aangesloten clubs. Hieronder vallen bv. competitiewedstrijden, trainingen, recreatieve sportbeoefening en vergaderingen die door de federatie beheerd worden en met haar toestemming door de aangesloten club voor de leden worden ingericht.

Alle aangesloten leden die geregistreerd zijn bij de Vlaamse Zwemfederatie zijn ook automatisch verzekerd als vrijwillige helpers (L.O.+ B.A.) via de federale polis voor niet-sportactiviteiten georganiseerd door de club.

Deze polis geldt tevens voor de ongevallen die zich zouden voordoen op de weg van huis naar deze activiteiten en terug, tijdens verplaatsingen te voet of met gelijk welk vervoermiddel. Ze geldt zowel voor binnen- als buitenland.

Wat moet je doen bij een ongeval?

  • Een lid kwetst zich tijdens een activiteit. Het slachtoffer meldt het schadegeval aan zijn club. Samen met de clubsecretaris vul je het aangifteformulier in.
  • Met het formulier stap je naar de dokter die het medisch getuigschrift – dat deel uitmaakt van het formulier – invult.
  • De clubsecretaris stuurt het formulier eerst naar de Vlaamse Zwemfederatie (per post of via e-mail) en dit binnen de 8 werkdagen na het ongeval.
  • Na controle maakt de Vlaamse Zwemfederatie dit over aan N.V. Arena. Zij sturen binnen de 5 dagen een ontvangstmelding op met alle nodige informatie en het dossiernummer.
  • Alle bijkomende onkostennota’s maak je best onmiddellijk overmaken aan hen. Wanneer het dossier volledig is, kan tot vergoeding worden overgaan.
  • Indien er ongunstige ontwikkelingen in het genezingsproces zouden zijn, moeten deze onmiddellijk gemeld worden aan N.V. Arena om een zo vlot mogelijke regeling van het dossier te kunnen waarborgen.

Aangifteformulieren kan je terugvinden op de website Vlaamse Zwemfederatie:

Vlaamse zwemfederatie verzekeringen