Beste ouders,

Tijdens elke zwemwedstrijd zijn er officials nodig om de zwemwedstrijd in goede banen te leiden.

Er is een strikte regel binnen de zwemfederaties dat elke club VERPLICHT officials moet afvaardigen voor de wedstrijden waaraan ze deelnemen.   Het aantal officials dat een club moet leveren is afhankelijk van het aantal deelnemende zwemmers aan de wedstrijd.

Indien een club niet voldoende officials ter beschikking stelt voor een wedstrijd dan krijgt zij een boete van de zwemfederatie en in het ergste geval kan de club de deelname aan de wedstrijd worden ontzegd !!!

ZCK heeft altijd nood aan nieuwe officials. En dit is zeker nodig bij de jonge aankomende zwemmers. We hebben uw steun als official BROODNODIG om nog gewoon te kunnen functioneren als zwemclub.

Hoe wordt je official TAK ?

  1. Neem deel aan de theorieles die wordt ingericht door het Provinciaal Bestuur.  Deze duurt een 3-tal uur en de week nadien volgt er een klein theoretisch examen. Voorkennis van zwemmen is niet nodig! Je hoeft zelf niet deelgenomen te hebben aan Olympische Spelen om de reglementen te kunnen begrijpen 🙂  De cursus telt een 8-tal bladzijden, géén telefoonboek dik!
  2. Vervolgens zijn er 2 stagebeurten tijdens zwemwedstrijden, af te leggen op een wedstrijd in Vlaanderen.
  3. Leg een praktijkexamen af.  Dit bestaat uit 2 praktische proeven die je moet afleggen op 2 zwemwedstrijden in de eigen provincie.

De opleiding voor official is eenvoudig, het vereist enkel wat tijd en aandacht.

Indien interesse kan je voor meer info steeds terecht bij onze sportsecretaris Joeri Jacobs .