ZCK duldt géén pest- en ander ongepast gedrag binnen haar werking.

Meldingen over pesten of ongepast gedrag, kunnen bij onze API’s (aanspreekpunten voor integriteit) terecht. Onze API’s zijn Jessica Peeters (competitietrainster) of Stefan Van de Poel (bestuurslid). Je kan hen rechtstreeks bereiken of via tussenkomst van een lesgever, trainer, medewerker.

 

Gedragscode voor zwemmers

 • Inleiding
  • ZCK volgt de VZF-gedragscode voor sporters. Deze gedragscode vormt de basis en wordt verder aangevuld met specifieke voorwaarden vanuit ZCK.
 • Algemeen
  • Respect en fair play tegenover medezwemmers, trainers, officials en publiek.
  • Toon dat je gemotiveerd komt trainen.
  • Toon respect voor andere zwemmers en jouw trainer(s). Ongewenste lichamelijke en persoonlijke handelingen tegenover anderen zijn niet OK.
  • Het reglement van de Druppelteen (hangt uit links van de kassa) heeft voorrang op de gedragscode van ZCK.
 • Training
  • Zorg dat je minstens 5 minuten voor de training in het zwembad aanwezig bent. Als je te laat bent of niet aanwezig kan zijn, meld dit dan tijdig en mogelijk vooraf aan jouw trainer(s) via telefoon, sms of e-mail.
  • Als je iets niet goed begrijpt, vraag dan uitleg. Volwassenen hebben vaak een andere en ingewikkelde manier van praten, maak je daar niet te snel zorgen over.
  • Tijdens de training is het verplicht om het nodige materiaal te dragen of ter beschikking te hebben dat opgelegd is door de trainer(s).
 • Wedstrijden
  • Wees blij met een goede prestatie en laat je niet ontmoedigen door tegenslag. Sluit je wedstrijd af door te benoemen wat je goed gedaan hebt.
  • Bij deelname aan een wedstrijd draag je de uitrusting van de club voor (op weg naar het zwembad), tijdens en na (op weg van het zwembad) de wedstrijd.
  • Wees tijdig op het afgesproken uur op de wedstrijd zoals aangegeven door de trainer(s).
  • Voor wedstrijden gelden ook de voorwaarden van het competitiereglement (apart document).
 • Materiaal
  • Sportaccommodatie, kleedkamers en het materiaal worden altijd proper en ordelijk achtergelaten.
  • Neem geen dingen van een ander, dat is stelen.
 • Gezondheid
  • Meld blessures meteen aan de trainer, vertel duidelijk wat je voelt en verzorg de blessure goed. Volg de adviezen van je arts of trainer goed op.
  • Lichamelijke hygiëne is belangrijk, dus voor en na het zwemmen douchen.
  • Eet gezond en drink voldoende, zowel buiten als tijdens het zwemmen.
  • Houd er rekening mee dat bepaalde medicamenten als doping worden gezien. Vraag dus steeds voldoende informatie aan je arts of apotheek.
 • Sancties bij schending van de gedragscode
  • Bij schending van deze gedragscode en volgens de aard van de schending zal de trainer, al dan niet in overleg met het bestuur, tot een gepaste sanctie overgaan. Bij ernstige feiten, of herhaaldelijke schending van de gedragscode, kunnen zwemmers in samenspraak met het bestuur uit de groep verwijderd worden of kunnen gerechtelijke stappen worden ondernomen.

Gedragscode voor ouders en supporters

 • Inleiding
  • ZCK volgt de VZF-gedragscode voor sporters. Deze gedragscode vormt de basis en wordt verder aangevuld met specifieke voorwaarden vanuit ZCK. Ook voor ouders en supporters wenst ZCK een gedragscode op te stellen omdat ook jullie ook deel uitmaken van leefwereld van onze sporters.
 • Attitude

  • Indien een kind niet wil sporten, heeft dit een reden
  • Moedig jouw kind aan de regels te volgen, zowel reglement als gedragscode zwemmers
  • Probeer positief gedrag te stimuleren en negatief gedrag te voorkomen
  • Communiceer en steun op een positieve manier als ouder; probeer niet een trainer te zijn. Meestal weet jouw kind wat het moet doen.
 • Training

  • Help jouw kind minstens 5 minuten voor de training in het zwembad te zijn. Meld dan tijdig en mogelijk vooraf aan de trainer(s) via telefoon, sms of e-mail als jouw kind te laat is of niet aanwezig kan zijn.
  • Aanvaard beslissingen van trainers. Ben je niet akkoord? Vraag hen om een gesprek onder vier ogen
  • Zoek een constructieve en respectvolle communicatie met de (vrijwillige) trainers; zij geven hun tijd en kennis om het sporten van jouw kind mogelijk te maken.
 • Wedstrijd

  • Kinderen willen of kunnen niet altijd winnen, plezier is ook belangrijk; steun hen ook als het even niet goed gaat.
  • Respecteer officials op wedstrijden of trek hun integriteit niet in twijfel
  • Toon respect voor alle zwemmers en trainers
  • Praat met jouw kind na over een wedstrijd
 • Materiaal

  • Spreek jouw kind aan als het niet respectvol omgaat met eigen materiaal en dat van anderen, rommel maakt of deze niet opruimt
  • Heb zelf ook respect voor materiaal van de club en maak geen rommel in het zwembad, hal, cafetaria, etc.
 • Gezondheid

  • Gun jouw kind voldoende rust en een goede voeding, want die zijn belangrijk voor de fysieke en mentale groei, ook bij prestaties
  • Geef jouw kind tijd om zich te ontwikkelen eigen aan zijn leeftijd. Vraag eventueel advies aan trainers, zij kennen jouw kind op sportief vlak.
 • Sancties bij schenden van de gedragscode
  • Bij het schenden van deze gedragscode treedt het bestuur op en komt men tot een gepaste sanctie. Deze sanctie zal variëren volgens de aard van de schending. Bij ernstige feiten, of herhaaldelijke schending van de gedragscode, kunnen personen in samenspraak met het bestuur verwijderd worden of kunnen gerechtelijke stappen worden ondernomen.

 

Gedragscode voor trainers

 • ZCK volgt de VZF-gedragscode voor trainers en coaches.
 • Bij het schenden van deze gedragscode treedt het bestuur op en komt men tot een gepaste sanctie. Deze sanctie zal variëren volgens de aard van de schending. Bij ernstige feiten, of herhaaldelijke schending van de gedragscode, kunnen personen in samenspraak met het bestuur verwijderd worden of kunnen gerechtelijke stappen worden ondernomen.