Beheer:

Het beheer van het inhoudelijke is in samenspraak met het dagelijks bestuur. Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze internetsite de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie onjuistheden, onvolledigheden of na verloop van tijd verouderde gegevens bevat.

Het bestuur kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. Bij vragen of opmerkingen kunt u zich wenden tot de het bestuur. Technische problemen of suggesties kunt u mailen naar de webmaster.

 

Publicatie clubfoto’s:

Voor het publiceren van foto’s van clubleden op een website heeft het bestuur in principe de toelating van de ouders nodig. We kiezen hier voor de impliciete toestemming, wat betekent dat we ervan uitgaan dat de ouder er stilzwijgend in toestemt dat er foto’s van zijn kind(eren) op onze clubsite gepubliceerd (kunnen) worden. Indien hij/zij dit niet wenst, kan hij/zij u verzet aantekenen bij het bestuur.

Uiteraard verbinden wij er ons als club toe om erover te waken dat de gepubliceerde foto’s het kind noch de ouders in verlegenheid kunnen brengen. Ziet u een foto liever niet online staan, stuur dan het foto-url en de reden waarom u die foto wilt laten verwijderen naar het bestuur. We zorgen er dan ook voor dat de bewuste foto zo snel mogelijk van de club verdwijnt.

 

Privacy policy:

We respecteren uw privacy als u gebruikmaakt van onze website. Wij dragen er zorg voor dat uw persoonlijke informatie altijd vertrouwelijk wordt behandeld. Vanzelfsprekend houden wij ons aan de wettelijke eisen, conform de wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Uw gegevens worden nooit doorgegeven aan derden.

 

Hyperlinks en verwijzingen:

Verwijzingen naar externe websites vallen buiten de controle van het beheer. De club geeft geen garantie met betrekking tot de inhoud en betrouwbaarheid van deze sites, ook al wordt deze voor publicatie grondig nagekeken.  Het bestuur kan nooit verantwoordelijk worden gesteld voor informatie op websites van derden.

Het wordt aanbevolen enkel hyperlinks naar de startpagina of hoofdrubrieken te leggen. Het gebruik van afbeeldingen van deze website d.m.v. in-line linking, hot-linking, framing of op andere manieren is verboden.

 

Intellectuele eigendomsrechten:

De teksten, tekeningen, foto’s, films, beelden, data, databanken, software, benamingen, logo’s en andere bestanddelen van deze site zijn beschermd door intellectuele rechten. Het is verboden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van het bestuur de op deze website aangeboden informatie op te slaan (anders dan noodzakelijk om de website te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.

De videoclips mogen niet voor commerciële doeleinden worden gebruikt of verkocht. U mag de videoclips niet bewerken om er afgeleide werken van te maken. Wilt u toch beeldmateriaal gebruiken dan moet u hiervoor de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming hebben van het bestuur.

Door het gebruik van deze site verklaart de gebruiker zich akkoord met deze bepalingen. Laatst gewijzigd op 4 oktober 2016.

Sponsors
Evenementen
  • Geen evenementen
Kalender
<< jun 2021 >>
mdwdvzz
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4