VISIE: Zwemmen is meer dan snel de overkant van het zwembad bereiken. We willen elke zwemmer volgens de richtlijnen van de Vlaamse Zwemfederatie en onder begeleiding van gekwalificeerde trainers opleiden tot volmaakte competitiezwemmers.

MISSIE: In de schoot van de VZF en in nauwe samenwerking met WIKA en gemeente Kapelle-op- den-Bos biedt ZCK de mogelijkheid aan alle inwoners van Kapelle-op- den-Bos en omgeving om de zwemsport te beoefenen. ZCK streeft naar een zo hoog mogelijk kwalitatief kader waarin de zwemmers opgeleid worden tot het competitie zwemmen. Techniek en het genot om te zwemmen staan hierbij centraal.

Voor competitiezwemmers die deel uitmaken van de selectiegroepen stelt ZCK het streven naar persoonlijke prestatie voorop.

ZCK onderschrijft de waarden die gedragen worden door VZF:

Integriteit:

    de zwemsport moet een cleane sport blijven

Deugdelijk bestuur:

    wij streven naar een open en directe communicatie

Sportiviteit:

    het steeds aanhouden van een sportieve houding tegenover concurrerende clubs, trainers en zwemmers

Pedagogisch en medisch verantwoord sporten:

    we houden rekening met de leefwereld, lichamelijke ontwikkelingfase en fysieke capaciteit van onze sporters

Opleiding:

    wij streven naar goed opgeleide trainers en lesgevers

panathlon