Onze zwemclub bestaat uit een zwemschool en een competitieteam.  In de zwemschool ligt de focus op het waterveilig en zwemvaardig maken van uw kind.  In de competitiegroepen ligt het accent op het verfijnen van de 4 basiszwemslagen.

Het heeft weinig zin om al zwemslagen aan te leren als men nog niet kan drijven.  Net zoals het moeilijk drijven is zonder het hoofd nat te maken.  In onze zwemschool hechten we veel belang aan de stappen van de waterveiligheid.   Vandaar dat we het zwemvaardig maken van een kind onmogelijk in 20 lessen kunnen realiseren. Zwemmen omvat immers zoveel meer dan zo snel mogelijk aan de overkant van het zwembad geraken !

Onze zwemclub is onderverdeeld in 3 groepen, een woordje uitleg :

De watergewenning (instapgroepen):

Dit is misschien wel de belangrijkste maar helaas door velen ook de meest onderschatte stap van allemaal!

Wat onderscheidt de zwemsport van de andere sporten? Juist, je moet de sport uitoefenen in een milieu dat voor ons als mens vreemd is: het water.  Het is nat en brengt onze lichaamstemperatuur sneller naar beneden (i.v.m. andere sporten op het droge).  Voor vele kleintjes best al wennen.  Door de opwaartse stuwkracht is het ook een heel andere manier van voortbewegen in het water dan op het land.  Ja hoor, het is al vroeg dat ze de Wet van Archimedes zullen ontdekken.  Iedereen op zijn eigen tempo.  En zolang onze jonge zwemmertjes nog geen kieuwen hebben gekregen is het natuurlijk ook belangrijk om een goede ademhalingstechniek aan te leren.

Daarom is het van groot belang dat we het kind vertrouwd maken met water. Hoe moet het juist leren ademhalen, wat kan het met water allemaal aanvangen? Wat zijn de beperkingen en de mogelijkheden in het water? Een kind moet het allemaal leren voelen en dit wordt hen al spelenderwijs aangeleerd in de watergewenning. De oefeningen die het kind hier zal leren zijn allemaal varianten op ademhaling, drijven, lichaamscoördinatie. Hier wordt de basis van een goede (competitie)zwemmer gelegd!

Zwemmers die deze stap hebben overgeslagen vallen vroeg of laat onherroepelijk door de mand. Wat hier een vijfjarige op een speelse manier wordt bijgebracht, moet iemand die deze stap miste achteraf inhalen. We merken dat dit op latere leeftijd vaak een stuk moeilijker verloopt, omdat kinderen dan meer gaan nadenken en vaak angstiger zijn.

De zwemschool (groep 1 t/m 6 & pré-competitie):

Onze zwemschool begint in het instructiebad en bestaat, naast de watergewenning, uit groepen die stap voor stap de verschillende zwemstijlen zullen aanleren. Er wordt altijd gestart met het aanleren van de beenbewegingen, als het kind dit onder de knie heeft, komt pas de armbeweging aan de beurt. Hierbij wordt er telkens vertrokken vanuit de basisfundamenten van de watergewenning, zijnde drijven en pijlen. Alsook het correct inademen en uitblazen is hierbij een must.

Er wordt kennis gemaakt met het 25m bad en dit mét en zonder hulpmiddelen tot er een volledige lengte overgezwommen kan worden.

In een later stadium (vanaf groep 5, 6 en pré-competitie) wordt geleidelijk aan geproefd van het wedstrijdzwemmen door het aanleren van speciale technieken zoals start duiken, keerpunten, … De zwemmers krijgen ook de mogelijkheid om deel te nemen aan PACO wedstrijden. Dit is een zwemfestijn zonder officiële rangschikking waarbij op een gemoedelijke en sfeervolle manier kennis gemaakt kan worden met competitie zonder dat er uitsluitingen aan gekoppeld zijn mocht de zwemmer de stijl of keerpunt nog niet helemaal beheersen.

Het competitie zwemmen:

Na de zwemschool komen de zwemmers eerst in het “springplank team” terecht.  Hier worden zij verder voorbereid op het echte wedstrijdzwemmen. De keerpunten worden “reglementair” gemaakt, de 4 zwemstijlen worden vervolmaakt en de trainingsafstanden worden stilaan wat langer.

De zwemmers blijven indien zij op hun leeftijd (8/9 j.) zitten normaal 2 jaar in het springplank team.  Het eerste jaar moeten zij geen competitie zwemmen maar mogen wel indien zij voldoen aan de technisch en fysieke doelstellingen om hiermee te starten. Kwaliteit boven kwantiteit !  En in tussentijd kunnen zij nog deelnemen aan PACO-wedstrijden.

Vanaf het 2de jaar in dit team wordt wel verwacht om deel te nemen aan competitie maar zonder hoge verwachtingen.  Enkel deelnemen aan de eigen wedstrijden die we zelf organiseren is in principe al voldoende.  Uiteraard is deelname aan andere regionale wedstrijden zeker ook toegestaan.  Nadien schuiven ze door naar het doorstroomteam met als focus het technische verder te verbeteren van de verschillende zwemslagen en de conditionele eigenschappen.  Waarbij we verwachten dat ze deelnemen aan regionale wedstrijden in de ruime regio, met af en toe een “grotere” wedstrijd (zoals deelname aan het Winter- of het Zomercriterium).  Afhankelijk van hun niveau en motivatie maken we nadien een onderscheid tussen een prestatiegerichte en minder prestatiegerichte groep.

Indien de zwemmer kiest voor een prestatiegerichte groep dan zal het verwachtingspatroon qua deelname aan wedstrijden, aanwezigheden op trainingen, trainingsfrequentie aanzienlijk stijgen van 2 naar maximaal 6x/week, afhankelijk van de leeftijd, niveau, de persoonlijke doelstellingen en motivatie.  Indien zij kiezen voor het minder prestatiegericht zwemmen dan blijft de frequentie van trainingen laag en ook de verwachting om enkel de eigen wedstrijden deel te nemen blijft dan bestaan.  Binnen alle competitiegroepen is deelname aan wedstrijden verplicht.  Ben je op zoek naar recreatief zwemmen dan verwijzen we je graag door naar de publieke openingsuren van het zwembad “Druppelteen”.