Overzicht:

– – –

WAARAAN MOET IK MIJ VERWACHTEN?

Indien uw kind vraagt om met competitiezwemmen te starten denk dan driemaal na alvorens U hem de kans ontneemt om zich verder te ontplooien in deze complete en bijzonder mooie sporttak.

Stuur uw zoon niet naar de voetbal omdat dit iets voor jongens is of zeg niet tegen uw dochter dat tennissen meer geld opbrengt. Denk even na over de sportieve toekomst van uw kind maar ga vooral eens een kijkje nemen bij onze “competitiezwemmers”.

Kunnen zwemmen dat is mooi, competitiezwemmen dat is de slagroom op de taart! Want geef toe, competitiezwemmers zijn prachtige atleten. Fier rechtop, in badpak of in zwembroek paraderen zij door het zwembad. Hun lichaam straalt lenigheid en kracht uit. Elke spier is getraind, gestroomlijnd glijden ze door het water, alsof het geen moeite kost, alsof ze één zijn met het biotoop waarin ze dag na dag hun baantjes trekken.

Zwemmen is een individuele maar geen eenzame sport. Er wordt steeds getraind in clubverband, een aantal zwemmers per baan. Er heerst een gemoedelijke sfeer, een vriendschappelijke concurrentie. Zwemmers uit één club zorgen voor elkaar, hebben respect voor elkaar, troosten mekaar in minder goede momenten. Hoeft het gezegd dat een kind hier een aantal sociale vaardigheden leert die onontbeerlijk zijn in zijn verdere leven. Trouwens, er wordt op wedstrijden regelmatig een ‘aflossing’ gezwommen. Daar ben je met vier en moet je voor elkaar en samen een goede wedstrijd neerzetten!

Zwemmen is een zeer technische sport, een sport waar verschrikkelijk hard moet getraind worden indien men wil presteren.

Dikwijls zijn ouders bang dat de vele uren training niet te combineren zijn met de schoolse activiteiten van hun kinderen. Niets is minder waar! De ervaring leert dat zwemmers die hun sport ter harte nemen en gedisciplineerd trainen meestal ook heel goed hun schooltaken plannen en schitterende resultaten halen op school. De discipline die een goed zwemmer leert opbouwen, de concentratie nodig bij het nemen van een perfect keerpunt, bij een goede startduik of bij de opbouw van een wedstrijd komen heel goed van pas bij het instuderen van leerstof of het afleggen van een moeilijk examen.

Bovendien is bij zwemmen het gevaar op zware kwetsuren vrijwel nihil. De zwemsport geeft geen contactletsels. Overtrainde spieren kunnen voorkomen maar met de nodige rust, een degelijke voeding en de juiste medische begeleiding zijn deze kwetsuren meestal vlug hersteld. Blijvende letsels zoals kapotte knieën, versleten gewrichten, hoofdletsels, … zijn in de zwemsport vrijwel onbestaande.

Tot slot zou ik nog willen aanhalen dat onze competitiezwemmers begeleid worden door zeer bekwame trainers, die met een onuitputtelijke energie trainingsschema’s opstellen, de laatste trends in de zwemwereld volgen, bijscholen, kortom hun ziel verkocht hebben aan de zwemsport.

Het onderste uit de kan halen, winnen!!!!!!, maar dit rekening houdend met de persoonlijkheid en de specifieke mogelijkheden van elke zwemmer, dat is hun streefdoel.Voeg daarbij nog een bestuur dat steeds open staat voor nieuwe ideeën, kosten noch moeite spaart voor de ondersteuning van zowel de zwemschool als de competitiegroep en U hebt alle redenen om ons te vervoegen, hetzij als zwemmer, hetzij als supporter, hetzij als sponsor.

Ons team van competitiezwemmers zal ZCK niet alleen vertegenwoordigen op regionale wedstrijden, maar ook op wedstrijden buiten onze provincie. De Provinciale Kampioenschappen zijn eveneens een jaarlijks hoogtepunt! Voor onze oudere zwemmer staan ook de Vlaamse Jeugd- en Open kampioenschappen op het programma! ZCK trekt eveneens steevast naar de Belgische Jeugd en Open Kampioenschappen, waar wij zeker ons mannetje staan en in de medailles vallen!
[omhoog]

VANAF WELKE LEEFTIJD MAG JE WEDSTRIJDEN ZWEMMEN?

Met wedstrijdzwemmen kan je pas starten vanaf de leeftijd van 9 jaar!
[omhoog]

WELKE CATEGORIEËN ZIJN ER ZOAL?:

 • eendjes: 9-10 jaar
 • benjamins: 11-12 jaar
 • miniemen: 13-14 jaar
 • kadetten: 15-16 jaar
 • juniors: 17-18 jaar
 • seniors: 18 en ouder

[omhoog]

WELKE KLASSEMANTEN ZIJN ER?

Op wedstrijden worden normaalgezien de eindrangschikking opgesteld per categorie. Dus NIET per leeftijdsjaar! Het ene jaar kan je dus, samen met je leeftijdsgenoten uiteraard, zwemmen tegen collega-zwemmers die een jaartje ouder zijn, het andere jaar dan weer tegen zwemmers die een jaartje jonger zijn. Een uitzondering hierop zijn onze eendjes.  Voor zowel de 9 als 10 jarigen is er steeds een apart klassement.

Enkel op grote wedstrijden (op Belgisch niveau) wordt er bij de andere categorieën een klassement opgesteld per leeftijdsjaar.
[omhoog]

DE WEDSTRIJD ZELF:

 • Hoe worden reeksen ingedeeld?

Een zwemmers wordt op een wedstrijd ingeschreven met zijn of haar besttijd op de stijl die er te zwemmen valt op de wedstrijd. Volgens deze inschrijftijden van alle clubs worden de reeksen ingedeeld. Reeksen worden ingedeeld op snelheid.

Als je de wedstrijd (bv 100m Vrije Slag,…) nog nooit eerder zwom, wordt je zonder tijd ingeschreven. Als je zonder tijd ingeschreven wordt zwem je in de traagste reeksen. De traagste zwemmers zwemmen in de eerste reeks, de snelste zwemmers in de laatste reeks (A-reeks). Reeksen worden alfabetisch genummerd, indien er dan nog zwemmers overblijven (en het alfabet is op) dan worden de reeksen genummerd.. BV: Reeks A, Reeks B… Reeks Z, Reeks 0, Reeks 1, …

Tegenwoordig worden meestal de reeksen (gezien een nieuw computerprogramma) genummerd, waarbij reeks 1 staat voor de A-reeks (dus de snelste reeks). In eenzelfde reeks wordt ook een indeling gemaakt op snelheid. De baan waarin je zwemt heeft te maken met je inschrijftijd tov die van je tegenstanders in de reeks. De snelste van elke reeks zwemt in de meeste gevallen in baan 4, de tweede in baan 3, de derde in baan 5, en zo verder via baan 2, 6, 1 en 8. De indeling hangt ook af van hoeveel banen een bad heeft.. Bv in Kapelle-op-den-Bos zijn er zes banen , in Meise en Londerzeel bv maar 5…

Op grote wedstrijden op Belgisch niveau kan de reeksindeling ook weer anders liggen. De zwemmer met de snelste inschrijftijd ligt dan in Baan 4 van reeks A, de zwemmer met de tweede snelste inschrijftijd ligt dan in reeks B in baan 4 enz.. Maar dat is voer voor later, als jullie wat ouder zijn!
[omhoog]

 • Dus?

Let erop dat, als je een programma bij de hand hebt.. dat je weet dat je niet enkel concurrentie kan hebben in de reeks waarin jij zwemt, maar ook in de reeksen voor of na je. Daar kan een leeftijds- of categoriegenoot zwemmen!
[omhoog]

 • Officials?

Wat zijn officials? Je hebt Keerpuntrechters, tijdopnemers, een Starter, een Kamprechter, een Jurysecretaris.. Al deze mensen hebben examens afgelegd, stages doorlopen en cursussen gevolgd om jou zo goed mogelijk te begeleiden op een wedstrijd en om de wedstrijd een ‘officieel’ karakter te geven.. Je kan ze vergelijken met scheidsrechters op het voetbal of bij volleybal of basketbal.. bij een zwemwedstrijd zijn er echter véél meer officiëlen dan bij een voetbalwedstrijd!

Een keerpuntrechter houdt nauw gelet de keerpunten die je maakt in het oog. Hij kijkt of je geen fouten maakt! Je trainer zal er zeker voor zorgen dat, als je goed je best doet, je niet uitgesloten wordt tijdens het zwemmen.

Een Kamprechter kan een zwemmer zelf uitsluiten, of op aanraden van een keerpuntrechter of een tijdopnemer.
[omhoog]

 • Uitgesloten?

Wanneer kan je uitgesloten worden? Wanneer je fouten maakt kan je uitgesloten worden. Zoals bv, een valse start, foute keerpunten, foute stijl zwemmen (behalve bij ‘vrije slag’), onsportief gedrag, te laat aan de startblok, enz..
[omhoog]

 • Starten?

De starter zorgt voor het startsignaal. Hij zal eerst (als alle zwemmer klaarstaan aan de startblok) een lang fluitsignaal geven. Daarna zal hij roepen ‘op uw plaatsen’ en vervolgens het startsignaal geven (één krachtig fluitsignaal). Op dat signaal dien je zo snel mogelijk te starten. Je moet wel opletten dat je niet vóór het fluitsignaal vertrekt, anders wordt je uitgesloten!
[omhoog]

 • Afgevaardigde?

De afgevaardigde is iemand van de club die de zwemmers samen met de trainer begeleid op de wedstrijd.. Hij of zij zorgt er samen met de trainers voor dat de zwemmers in het oog gehouden worden en tijdig aan de start verschijnen!
[omhoog]

 • Doel van ZCK op wedstrijd?

Voor de jongste zwemmertjes is het allerbelangrijkste dat de stijl en techniek, die door de trainer aangeleerd werd goed wordt uitgevoerd.. (of zo goed als mogelijk). Het winnen komt achteraf wel..

Ook sta je soms naast een zwemmer die even oud is, die twee koppen groter is als jezelf.. Geen nood, uiteindelijk zal techniek het halen van kracht.. Jij groeit later nog wel! Hij of zij misschien niet meer..

Hoe ouder je wordt, hoe groter het belang van prestaties! Je tracht zoveel mogelijk je besttijden te verbeteren.

Uiteraard kan je niet op elke wedstrijd je besttijden verbeteren.. Zwemmen is leren omgaan met winnen en verliezen! Bij de oudste zwemmers wordt er ‘gepiekt’ naar de grote wedstrijden in een seizoen, daar wordt verwacht dat je goed presteert! In de periodes van opbouw naar een belangrijke wedstrijd ben je fysiek ook kwetsbaar en vatbaar voor ziekte, denk daaraan en verzorg je.. Loop niet met je natte kop in de kou, draag een muts! Eet gezond en op regelmatige tijdstippen!
[omhoog]

 • Hoe inschrijven voor een wedstrijd?

Indien je een competitievergunning bezit (even verder wordt uitgelegd hoe je daar aan komt) krijg je af en toe een mailtje om je in te schrijven voor bepaalde wedstrijden waarvoor je in aanmerking komt. Als je je inschrijft voor een wedstrijd krijg je enkele dagen voor de wedstrijd een mail met de nodige info (wat zwem je en wanneer wordt er afgesproken)
[omhoog]

 • Hoe voorbereiden de dag voor de wedstrijd?

De dag voor een wedstrijd ga je natuurlijk op tijd slapen en zie je dat je ’s avonds nog voldoende gegeten hebt (liefst geen al te vettige voeding..)
[omhoog]

 • Wat op de dag van een wedstrijd?

Als je ’s morgens opstaat, let er dan op dat je voldoende ontbeten hebt, of ’s middags nog een lunch genomen hebt vooraleer je komt zwemmen! Je kan niet presteren met een lege maag!

Als je naar een wedstrijd gaat, wordt er, op een op voorhand afgesproken uur (staat in je mail én op de website), afgesproken op het Marktplein voor het zwembad te Kapelle-op-den-Bos. Van daaruit vertrekken we samen (zwemmers, ouders, trainers en een afgevaardigde) in colonne naar het zwembad waar de wedstrijd doorgaat. Indien je rechtstreeks zou rijden verwittig dan je trainer tijdig, zodat er niet nodeloos op je gewacht moet worden! Denk eraan, tracht zoveel mogelijk voor eigen vervoer te zorgen (zo heb je alvast meer supporters) en maak anders goede afspraken!

Trainers zijn er niet om constant buschauffeur te spelen!

Als je om één of andere (geldige) reden niet kan komen, verwittig dan eveneens je trainer tijdig! Je dient dan, gezien de inschrijvingen voor wedstrijden geld kosten, ofwel een doktersattest te voorzien of een forfait van €5 per ingeschreven wedstrijd te betalen!
[omhoog]

 • Verschil tussen een forfait en attest?

Eén van de verschillen is dat een afwezigheid door forfait moet betaald worden en met een ‘doktersattest’ niet. Dit forfaitbedrag verschilt dan nog van wedstrijd tot wedstrijd. + VZF (federatie) beboet nog eens de club voor die forfait…

Indien je teveel inschrijft en niet opdaagt.. Zal je NIET meer ingeschreven worden op wedstrijden!
[omhoog]

 • Kledij?

Je komt naar het Marktplein in de training van de club! Als het te koud is kan je makkelijk iets onder je trainingsvest aandoen.. Het is de bedoeling dat we als club naar voor komen! In het zwembad heb je de T-shirt en of training van de club aan! Wij zwemmen allemaal met de clubbadmuts! Zonder herkenbare badmuts wordt niet gezwommen.. Tracht er eveneens voor te zorgen dat je op wedstrijd zwemt met een SPEEDO-badpak, wij hebben deze verplichting naar onze sponsor SPEEDO. Op de training kan je gerust eender welk badpak of zwembroek aantrekken!
[omhoog]

 • Wat zeker niet vergeten?
 • Een reserve badpak of zwembroek, je kan niet de ganse dag in een natte zwembroek of badpak rondlopen.. zo koelen je spieren af en kan je ziek worden, krampen krijgen en verhoogt de kans op slecht zwemmen!
 • Je zwembrilletje + een reserve!! Het gebeurt anders nooit maar op dat ene moment net wel.. brilletje stuk! Dus zorg dan zelf voor een reserve en vraag niet dat van je collega’s!
 • Badslippers en kousen zodat je niet met natte voeten op een koude vloer moet rondlopen.. Dit is ook weer niet goed voor je lichaam, tussen de wedstrijden moet je lichaam warm blijven!

[omhoog]

 • Op de wedstrijd zelf?

Eerst en vooral: op tijd komen! Daarna correct en intensief loszwaaien. Als je lichaam goed opgewarmd is kan je beginnen met inzwemmen. Je trainer zal je wel laten weten wat je dient in te zwemmen! Goed inzwemmen is zéér belangrijk voor het opwarmen van de spieren en het watergevoel!
[omhoog]

 • Hoe een uitslag lezen?

Op de uitslag staat de rangschikking vermeld per wedstrijd, per categorie. Je plaats, je club en licentienummer staat eveneens vermeld. Ook staat je inschrijftijd vermeld (meestal je – oude – besttijd) en daarna je gezwommen tijd op de wedstrijd! Achteraan (rechts) kunnen nog enkele codes staan.. zoals ‘LV’, ‘BK’, ‘JH’…

 • LV: Loodsvisje of A-tijd
 • BK: Beslissing Kamprechter, de kamprechter beslist bij gelijke tijd wie er eerst aankwam.
 • JH: Jonge Haai…

Ook staat er soms ‘UITGESL.’ of ‘FORFAIT’ of ‘ATTEST’
Op het laatste blad worden meestal de redenen vermeld waarom een zwemmer werd uitgesloten.
[omhoog]

 • Medailles?

Medailles behaal je als je binnen je categorie bij de top-drie bent! Enkel op een hele grote wedstrijd kan je zwemmen tegen je leeftijdsgenoten!

Voor de eerste plaats is er een gouden medaille, de tweede is goed voor een zilveren plak en de derde uiteraard voor een bronzen! Op sommige wedstrijden zijn er ook naturaprijzen voorzien.. Soms zelfs geldprijzen!
[omhoog]

WELKE VOORWAARDEN ZIJN ER BIJ HET AANVRAGEN VAN EEN VERGUNNING?

 • De leeftijd van 8 jaar bereikt hebben voor wedstrijdzwemmen of 18 jaar voor officiëlen en bestuursleden.
 • Lichamelijk geschikt zijn voor de bedoelde sport of functie
 • Gunstig advies bekomen van de trainer voor wedstrijdzwemmen. (kennis van de schoolslag, crawl, rugcrawl en vlinderslag)
 • Gunstig advies bekomen van de Raad van bestuur voor de officiëlen en bestuursleden.

Via de club bent U geregistreerd bij de Vlaamse zwemliga, hetzij als competitievergunninghouder, hetzij als niet-vergunninghouder. De door U opgegeven persoonlijke gegevens bij inschrijving worden opgenomen in een bestand maar zijn enkel voor intern gebruik (wet op de privacy)
[omhoog]

HOE EEN VERGUNNING AANVRAGEN?

Een vergunning aanvragen kan enkel met een speciaal formulier dat op aanvraag te bekomen is via je trainer.

AANDACHT: Let er op dat de aanvraag volledig is ingevuld. Dat het formulier werd afgestempeld, gedateert en getekend door de geneesheer en de aanvraag minstens tien dagen voor de deelname aan een wedstrijd toekomt op het secretariaat.

Deelnemen aan een officiële wedstrijd zonder vergunning is niet toegelaten en wordt bestraft met een zware geldboete!
[omhoog]

 

MEDISCHE ATTESTEN?

 1. Een medisch attest is de enige geldende uitzondering om geen forfaitboete te moeten betalen bij niet deelname aan één of meerdere reeksen op een officiële zwemwedstrijd.
 2. Elk medisch attest dient origineel te zijn en ondertekend door een erkend geneesheer, met stempel, handtekening en datum van het uitschrijven.
 3. Een medisch attest kan:
  1. op de dag van de wedstrijd door de clubafgevaardigde afgegeven worden aan het wedstrijdsecretariaat.
   de uitslag zal vermelden : medisch attest
   de liga zal geen forfaitboete aanrekenen
  2. binnen de acht dagen na de wedstrijd door de clubsecretaris verzonden worden naar de liga, met vermelding van datum en wedstrijdplaats waarvoor het wordt ingediend.
   de uitslag van de betreffende wedstrijd zal forfait vermelden.
   de liga annuleert het forfait en rekent de boete niet aan.
 4. uitzondering wordt gemaakt voor het specifieke medische attest (zie 6.2.4).
 5. Het medisch attest dat wordt ingediend dient nooit een reden te vermelden. Het medisch geheim dient immers bewaard te blijven.
  1. Het medisch attest dient wel de dag of de periode te vermelden tijdens dewelke de zwemmer niet mag deelnemen.
  2. In geval de periode langer is dan één enkele zwemmeeting dient het origineel op de eerste dag van vrijstelling afgegeven te worden, of aan de liga verzonden ( zie 3.2.).
   Voor de volgende meetings mag dan wel een kopie gebruikt worden indien er geen meerdere originelen werden uitgeschreven. Op de kopie wordt dan wel vermeld: origineel afgegeven (of verzonden) op de wedstrijd van … te …”
  3. Zou een zwemmer voor een langere periode een attest ingediend hebben, maar binnen de omschreven periode terug gezond verklaard worden, dan moet een geschreven attest uitdrukkelijk verklaren dat de zwemmer terug mag deelnemen aan competitiewedstrijden.
 6. Het medisch attest kan:
  1. Geval 1:
   1. de zwemmer verbieden deel te nemen aan een zwemwedstrijd van één dag of van meerdere dagen omwille van ziekte of op basis van algemene medische gronden = algemeen medisch attest.
   2. indien dit attest wordt afgegeven op een wedstrijd mag de zwemmer onder geen enkele voorwaarde deelnemen aan een individuele wedstrijd of een aflossing op de dag(en) vermeld op het attest. Mondelinge verklaringen over gedeeltelijke deelname worden niet aanvaard.
   3. m.a.w. algemeen medisch attest = NIET ZWEMMEN. Men is immers volledig ongeschikt verklaard.
  2. Geval 2:
   1. de zwemmer verbieden specifieke stijlen of afstanden te zwemmen tijdens één of meerdere dagen.
    Men is niet ziek, maar heeft om specifieke medische redenen geen toelating welomschreven bewegingen te doen of welbepaalde lange afstanden te zwemmen = specifiek medisch attest.
   2. het specifiek medisch attest dient duidelijk en expliciet – enkel door de uitschrijvende arts – te vermelden voor welke stijlen of afstanden het attest geldt. Het verbod geldt dan voor zowel de betreffende stijl in een individuele, het specifieke gedeelte van de wisselslag of van de specifieke stijl in een aflossing. Mondelinge verklaringen over gedeeltelijke deelname of wijzigingen aan de geschreven specifieke inhoud worden niet aanvaard.
   3. m.a.w. specifiek medisch attest = ENKEL ZWEMMEN WAT NIET SPECIFIEK VERBODEN WERD. Voor andere stijlen of afstanden is men immers gezond verklaard.
   4. specifieke medische attesten kunnen nooit na een wedstrijd naar de liga verzonden worden.
 7. Het jurysecretariaat dient de KR ( Kamprechter) te verwittigen van specifieke medische attesten voor de aanvang van de wedstrijd.
 8. Ongevallen of ziekte tijdens de wedstrijd:
  1. Indien een zwemmer-deelnemer tijdens de wedstrijd ziek wordt of een ongeval krijgt, dient:
   1. de aanwezige arts dit vast te stellen en een attest uit te schrijven.
   2. de aanwezige Kamprechter dit vast te stellen, een verklaring over verdere deelname op te maken en aan het secretariaat te bezorgen dat op de uitslag zal vermelden : FF onder voorbehoud. Binnen de acht dagen dient een officieel attest opgestuurd (zie 3.2.).
 9. Medische attesten voor minder validen.
  1. Algemeen wordt geadviseerd om minder valide zwemmers zoveel mogelijk te laten deelnemen aan wedstrijden speciaal georganiseerd door minder valide sportorganisaties.
  2. Indien toch aan reguliere VZL-wedstrijden wordt deelgenemen dient:
   1. een doktersattest aan het VSB-Zw overgemaakt te worden waarbij de gespecialiseerde arts de invaliditeitscriteria vaststelt.
   2. het VSB-Zw zal, al dan niet na consultatie van een geneesheer bevoegd in deze criteria, vastleggen welke uitzonderingen op de zwemreglementen worden toegestaan, en dit in een schriftelijk attest aan de clubsecretaris van de betrokkenen bezorgen.
   3. de betrokken zwemmer zal het attest op elke wedstrijd aan de KR voorleggen ( tenzij het uitzonderingsattest reeds algemene bekendheid geniet bij de Kamprechters).
   4. de Kamprechter zal de specifieke uitzonderingen ( startprocedure, zwemstijl, aankomst of keerpunt,… ) nooit als uitsluiting kunnen aanvaarden

[omhoog]

VERANDEREN VAN CLUB?

De volgende maatregelen zijn uiteraard alleen van toepassing op de competitiezwemmers en niet op de zwemschool.

Overeenkomstig het decreet van 24 07 1996 dient het indienen van het ontslag bij een club, als niet professionele sportbeoefenaar, te gebeuren tussen 1 juni en 30 juni van elk jaar. Het ontslag dient, per aangetekend schrijven, te worden verstuurd naar : Het eigen clubsecretariaat en het secretariaat van de Vlaamse Zwemliga: Meersstraat 138 c3, 9000 Gent. Men is vrij vanaf 1 juli.

Een overgang kan bekomen worden wegens woonstverandering bij een afstand van meer dan 25 km. Een overgang kan ook nog bekomen worden mits onderlinge toestemming buiten de wettelijke ontslagperiode, wanneer de oude en de nieuwe club zich hieromtrent schriftelijk akkoord verklaren. Dit dient te gebeuren op een speciaal formulier te verkrijgen op het secretariaat van de Vlaamse Zwemliga.
[omhoog]