In onze zwemclub mogen kinderen starten op 4-jarige leeftijd.

Per jaar zijn er 2 instapmomenten.  Eén in januari en één in augustus.

Voor ieder instapmoment kijken onze trainers welke kinderen er kunnen doorschuiven naar een volgende groep en hoeveel plaatsen er dan vrij komen in de verschillende groepen.

Wanneer er een plaats vrijkomt in de groep waarin uw kind zou kunnen starten zal u gecontacteerd worden door de betreffende trainer en uitgenodigd worden voor een testles.  De trainer zal nagaan wat uw kind al allemaal kan en in welke groep hij/zij het best zou ingedeeld worden.

De lidgelden liggen halfjaarlijks tussen €120 en €260 euro afhankelijk van het niveau van uw kind en het aantal keren dat uw kind per week zal zwemmen.  Dit varieert in de zwemschool van 1 tot 2 keer per week.

Onze zwemclub heeft momenteel een beperkte wachtlijst.   We kunnen dus geen 100% garantie geven dat uw kind op het volgende instapmoment kan starten in onze zwemschool.   Kinderen blijven wel op onze wachtlijst staan voor volgende instapmomenten.  Opnieuw inschrijven is dus niet nodig.

U kan uw kind inschrijven via onderstaande link: