Rudolph & World Aquatics scores

Rudolph scores

De Rudolphpunten zijn een internationaal erkend puntensysteem waar je de verschillende zwemstijlen (ook in de afstanden) per leeftijd en geslacht onderling kan vergelijken. Dit puntensysteem berekent elke prestatie en geeft punten binnen een schaal van 1 tot 20 punten.

Dr. Klaus Rudolph stelde een tabel samen die de omslag maakt van een tijd gezwommen in een 50m bad, naar een puntensysteem van 1 tot 20. De gekende Rudolphtabel.

Deze tabel gaat over de waardebepaling van een tijd in de zwemsport. Dat is sterk afhankelijk van het geslacht en de leeftijd van de zwemmer, de gezwommen afstand, de zwemstijl en ook de andere gezwommen tijden.

Hierdoor is een vergelijking mogelijk tussen verschillende leeftijden en zelfs tussen mannen/vrouwen. Voor de bepaling van limiettijden is deze tabel een veel gebruikt en internationaal erkend systeem.  De zwemfed (Vlaamse Zwemfederatie) werkt steeds met de meest recente Rudolphpunten. Heel wat landen en clubs passen deze Rudolphpunten slechts om de 2 of 4 jaar aan (meestal het jaar na de OS) om een zekere continuïteit en duidelijkheid te waarborgen.

Bovendien kan de prestatieontwikkeling van een zwemmer objectief naar leeftijd geïnterpreteerd worden. De tijden per leeftijd worden jaarlijks herbekeken en aangepast aan de individuele records per categorie/zwemstijl en dus op basis van de records per leeftijdscategorie. Een zwemmer moet zich dus ontwikkelen om jaar na jaar hetzelfde aantal punten te behouden.

Aan de Rudolphpunten kan je ook een niveau koppelen afhankelijk van het aantal punten van 50m bad wedstrijden.

De waarde van de punten:

·        Wereldniveau = 20 punten

·        Aansluiting wereldniveau = 19 punten

·        Nationaal topniveau = 17/18 punten

·        Aansluiting nationaal topniveau = 16 punten

·        Hoger clubniveau = 14/15 punten

·        Middel clubniveau = 13 punten

·        Lager clubniveau = 11 punten

·        Ontwikkelingsfase = 1-10 punten

SWIMSTATS: Rudolphtabellen

 

World Aquatics scores

Daarnaast zijn er ook de de World Aquatics-scores (vroegere FINA-punten) waarbij de gezwommen tijd als absolute waarde wordt bekeken. Er is dus geen correctie naar leeftijd. De World Aquatics-score stijgt naargelang de tijd beter wordt, waarbij een waarde van 1000 punten of méér als een toptijd op wereldniveau wordt beschouwd. De basistijden worden elk jaar bepaald op basis van het laatste wereldrecord dat is goedgekeurd door World Aquatics.  De zwemfed (Vlaamse Zwemfederatie) gebruikt deze World Aquatics-punten voor bijvoorbeeld de selectie van zwemmers voor het VJTC (Vlaams Jeugd Talent Challenge).

Er is een World Aquatics point calculator applicatie beschikbaar, waarbij de omzetting van een tijd naar punten mogelijk is:

SWIMSTATS: World-Aquatics calculator