HALFJAARLIJKSE LIDGELDEN
ZWEMSCHOOL
Instapgroep 1 t/m 4

Groep 1 en 2

Groep 3

Groep 4

Groep 5 en 6

€ 70

€ 85

€ 100

€ 110

€ 120

COMPETITIE
Springplank team

Preselectie

Sport zwemmen A

Sport zwemmen B

Gevorderden A

Gevorderden B

Jeugdselectie A

Jeugdselectie B

Kernploeg

€ 150

€ 160

€ 150

€ 150

€ 190

€ 155

€ 190

€ 165

€ 195

MASTERS & Vrije zwemmers € 85
GEZINSKORTING
2de lid binnen zelfde gezin

3de lid en volgende binnen zelfde gezin

€ 10 korting

€ 20 korting

Sponsors
Facebook